• مشخصات دوره Power BI
  نوع برگزاری دوره آموزش Power BI: این دوره به‌صورت ویدیویی (دانلودی) است. درواقع فیلم‌های ضبط‌شده دوره آموزشی Power BI در اختیار شما قرار می‌گیرد و جهت انجام پروژه و رفع اشکال از طریق گروه ت […]

 • دانشجو یک آزمون را شروع کرد 1 سال, ماه 9 قبل

  fallah آزمون آزمون جلسه چهارم دوره MS project را شروع کرد

 • دانشجو یک آزمون را شروع کرد 1 سال, ماه 9 قبل

  fallah آزمون آزمون جلسه اول دوره MS project را شروع کرد

 • دانشجو دوره را شروع کرددوره پریماورا 1 سال, ماه 11 قبل

  دانشجو fallah دوره را شروع نمود: دوره پریماورا

 • دانشجو دوره دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مورد نقد و بررسی قرار داد 2 سال, ماه 2 قبل

  دانشجو fallah دوره دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK را مرور کرد

 • بارگزاری بیشتر