مشخصات دوره آموزشی پریماورا

نوع برگزاری دوره آموزشی: دوره پریماورا به‌صورت ویدیویی (دانلودی) است. درواقع فیلم‌های ضبط شده دوره پریماورا در اختیار شما قرار می‌گیرد و جهت انجام پروژه و رفع اشکال از طریق گروه تلگرام با مدرس دوره در ارتباط خواهید بود.

تعداد جلسات دوره آموزشی پریماورا: 11 جلسه 3 ساعته

مدت دوره: 33 ساعت (23ساعت ویدیوی خالص)

حجم فایل های دانلودی : 3.8 گیگابایت

سرفصل های دوره آموزشی پریماورا

1- مرور برنامه و بررسی تنظیم‌ها

1-1- تنظیم‌های سیستمی
 • تنظیم‌های عمومی
 • تنظیم‌های محدوده داده
 • تنظیم‌های طول شناسه
 • تنظیم‌های تبدیل زمان
 • تنظیم‌های ارزش کسب‌شده
 • تنظیم‌های کلی
 • تنظیم‌های هزینه‌های واحد
 • تنظیم‌های صنعت کاری
 • تنظیم‌های خط مبنا
 • تنظیم‌های هزینه‌های مستقل از منبع
 • تنظیم دسته‌بندی‌های WBS
 • تنظیم‌های دسته‌بندی اسناد
 • تنظیم‌های وضعیت اسناد
 • تنظیم‌های دسته‌بندی ریسک
 • تنظیم‌های دسته‌بندی یادداشت‌ها
 • تنظیم‌های واحدهای اندازه‌گیری
 • تنظیم‌های واحدهای مالی
2-1- تنظیم‌های کاربری
 • قلب بندی واحدهای زمانی
 • قالب‌بندی تاریخ
 • تنظیم واحد مالی
 • تنظیم ویزاردها
 • تنظیم‌های عمومی نرم‌افزار
 • تغییر کلمه عبور
 • تنظیم‌های منابع
 • تنظیم‌های محاسباتی
 • تنظیم فیلترها

2- تنظیم ساختارهای سلسله مراتبی

1-2- تنظیم EPS
 • تنظیم EPS
 • اضافه کردن پروژه در EPS
 • تعیین وضعیت پروژه‌ها
 • کپی کردن عناصر پروژه‌ها در EPS
 • پاک کردن پروژه‌ها و عناصر EPS
 • مرور اطلاعات پروژه ها و عناصر EPS
2-2- تنظیم OBS
 • نمایش OBS
 • ویرایش OBS
3-2- تنظیم WBS
 • نمایش WBS
 • دسته‌بندی عناصر WBS
 • تنظیم عناصر WBS
 • تنظیم مایلستون های پیشرفت
 • تنظیم مقادیر دسته‌بندی عناصر WBS
 • تنظیم‌های تحلیل ارزش کسب‌شده
4-2- تنظیم تقویم‌ها
 • انواع تقویم
 • ساخت تقویم عمومی
 • ساخت تقویم منبع و تقویم فعالیت
 • تنظیم تقویم
 • پاک کردن تقویم

3- زمانبندی

1-3- تعریف فعالیت‌ها
 • ساخت فعالیت
 • تنظیم‌های گروه General
 • تنظیم‌های گروه Status
2-3- ایجاد روابط
 • عملکرد روابط
 • انواع رابطه
 • همپوشانی و تأخیر
 • ایجاد روابط
 • استفاده از نمای Trace Logic
 • محاسبه زمانبندی
 • استفاده از WP & Docs
 • تعیین مراحل برای فعالیت
 • ساخت الگوهای مراحل
 • تبدیل مراحل به الگو
 • اعمال الگوی مراحل به فعالیت‌ها
 • مرور خلاصه اطلاعات فعالیت
3-3- کار با منابع و نقش‌ها
 • منبع اصلی
 • مرور و ساخت منابع
 • ویرایش منابع
 • ویرایش سلسله‌مراتب منبع
 • تعیین شیفت‌های کاری منابع
 • تنظیم کدهای منابع
 • تخصیص کدهای منابع
 • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی بر اساس کدها
 • تنظیم نقش‌ها
 • تخصیص نقش‌ها به منابع
 • توزیع کارکرد منابع
4-3- تخصیص منبع و نقش
 • تفاوت نقش و منبع
 • تعریف منبع و نقش
 • مسائل تخصیص
 • تخصیص منبع
 • تخصیص نقش
 • جانشینی نقش و منبع
 • جانشینی نقش با منبع مناسب
 • اختصاصی سازی زبانه Resource
 • تنظیم توزیع کار تخصیص‌ها
5-3- استفاده از فیلدهای اختصاصی
 • آیتم‌های دارای فیلد اختصاصی
 • نوع داده فیلدهای اختصاصی
 • ساخت فیلدهای اختصاصی
 • اضافه کردن ستون
 • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی
 • مرتب‌سازی
 • فیلتر کردن
 • استفاده از فیلدهای اختصاصی علامت
 • استفاده از Global Change
6-3- فرمول نویسی
 • مرور آیتم‌های Global Change
 • اجرای آیتم‌ها
 • ساخت آیتم‌های Global Change
 • ویرایش آیتم‌های Global Change
7-3- کار با هزینه‌های مستقل از منبع
 • حساب‌های هزینه‌ای
 • تعیین حساب پیش‌فرض پروژه
 • ایجاد هزینه‌های مستقل از منبع
 • ویرایش مشخصات هزینه‌ها
 • تعیین شیوه صرف شدن هزینه
 • تعیین دسته‌بندی هزینه
 • تغییر فعالیت مربوط به هزینه
 • سایر مشخصه‌های هزینه‌های مستقل از منبع
8-3- تنظیم کدهای پروژه
 • تعریف کدهای پروژه
 • تعیین مقادیر مجاز کدهای پروژه
 • مقداردهی به کدهای پروژه‌ها
 • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی بر اساس کدهای پروژه
 • فیلتر کردن پروژه‌ها بر اساس کدهای پروژه
9-3- کار با کدهای فعالیت
 • ساخت کدهای فعالیت
 • ساخت کدهای فعالیت عمومی
 • ساخت کدهای فعالیت EPS
 • ساخت مقادیر مجاز برای کدهای فعالیت
 • دسته‌بندی و خلاصه‌سازی بر اساس کد

4- به‌روزرسانی و مدیریت برنامه

1-4- کار با خط مبنا
 • عملکرد خط مبنا
 • ذخیره‌سازی خط مبنا
 • پاک کردن خط مبنا
 • تبدیل خط مبنا به پروژه
 • به‌روزرسانی خط مبنا
 • فعال کردن خط‌های مبنا
 • مقایسه برنامه با خط مبنا
 • Export کردن خط مبنا
2-4- به‌روزرسانی، محاسبه و تسطیح
 • به‌روزرسانی
 • روش‌های به‌روزرسانی
 • دوره‌های به‌روزرسانی
 • استخراج اطلاعات واقعی
 • تأیید اطلاعات واقعی
 • نتایج به‌روزرسانی
 • Data Date
 • قابلیت Progress Spotlight
 • به‌روزرسانی خودکار پروژه
 • به‌روزرسانی خودکار عناصر
 • به‌روزرسانی فعالیت‌ها به‌طور دستی
 • به‌روزرسانی فعالیت‌های Duration% Complete
 • به‌روزرسانی فعالیت‌های Physical% Complete
 • به‌روزرسانی فعالیت‌های Units% Complete
 • تعیین نوع فعالیت
 • حذف اطلاعات واقعی
 • تعلیق فعالیت
 • اعمال به‌روزرسانی
 • برنامه‌ریزی پروژه
 • فیلدهای تاریخ
 • تسطیح منابع
 • تعیین اولویت تسطیح
 • محاسبه هزینه‌ها
 • مدیریت تخصیص‌ها
3-4- خلاصه‌سازی اطلاعات
 • تنظیم‌های خلاصه‌سازی
 • اجرای دستور خلاصه‌سازی
4-4- کار با کتابخانه اسناد
 • مدیریت اسناد
 • ساخت سند
 • تخصیص سند
5-4- پیگیری پیشرفت
 • مرور نما
 • ساخت نما
6-4- کار با Check-in و Check-out
 • مدیریت برنامه‌ها از راه دور
 • Check-out کردن پروژه‌ها
 • Check-in کردن پروژه‌ها

5- اختصاصی سازی و چاپ

1-5- اختصاصی سازی نماها
 • نمایش نماهای موجود
 • ذخیره‌سازی نما
 • ساخت نما
 • ویرایش نماها
2-5- دسته‌بندی، مرتب‌سازی و فیلتر
 • دسته‌بندی
 • مرتب‌سازی
 • فیلترها
3-5- اختصاصی سازی اجزای نماها
 • تعیین ستون‌ها
 • تنظیم محور زمان
 • قالب‌بندی نمودار گانت
 • تنظیم نمودار گانت
 • مشخص کردن محدوده در گانت
 • درج متن در نمودار گانت
4-5- چاپ نما و گزارش
 • تنظیمات چاپ
 • پیش‌نمایش چاپ
 • چاپ گزارش‌ها
 • چاپ با انواع پرینتر
 • ساخت PDF

6- نکات و ترفندهای پریماورا

 • به‌روزرسانی و Reschedule برنامه زمانبندی
 • روش تهیه برنامه زمانبندی Catch-up Plan
 • روش تهیه برنامه زمانبندی Replan
 • تهیه نمودارهای S-Curve از پیشرفت برنامه‌ای و واقعی
نکته مهم: اگر فهرست بالا را با دقت بررسی کرده باشید حتماً متوجه شده‌اید که این یکی از کامل‌ترین دوره‌های آموزشی پریماورا در ایران هست و به‌ندرت می‌توانید دوره‌ای با این حجم محتوا را پیدا کنید.

مدرس دوره آموزشی پریماورا

مهندس محمد فلاح ,PMP

سابقه تدریس بیش از 150 دوره آموزشی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و سازمان‌های پروژه محور

msp online training course

آیا قیمت این دوره مناسب است؟

 • هزینه این دوره ویدیویی بسیار کمتر از هزینه دوره حضوری و آنلاین هست. بر خلاف دوره حضوری و آنلاین، ویدیوی با کیفیت این دوره برای مادام العمر در اختیار شما قرار خواهد گرفت و برای مرور مطالب هیچ مشکلی نخواهید داشت.
 • تو دوره های حضوری و آنلاین فقط در طول دوره با مدرس ارتباط خواهید داشت، ولی تو این دوره MSP شما سه‌ماه فرصت رفع اشکال و ارتباط با مدرس دارید.
 • این دوره تنها آموزش نرم‌افزار نیست! مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه از منابع معتبر بین‌المللی شامل استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و DCMA نیز که در اکثر مراکز آموزشی به عنوان یک دوره جداگانه (دوره مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه) در نظر گرفته میشود، در این دوره جامع آموزش پریماورا تدریس شده است.
 • تمرین و پروژه های عملی : تدریس دوره به‌صورت پروژه‌ای است. طی دوره از صفرتا ۱۰۰ تمامی مراحل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بر روی یک پروژه واقعی تدریس می‌گردد. پس از دوره به‌راحتی می‌توانید در هر پروژه دیگری تمامی مراحل برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را پیاده‌سازی نماید.
 • سه‌ماه پشتیبانی: شما با شرکت در دوره آموزشی پریماورا به مدت سه‌ماه عضو گروه خصوصی در تلگرام خواهید شد که به‌وسیله مدرس دوره مدیریت می‌شود. تمامی سؤالات و مشکلات شما پاسخ داده خواهد شد.
 • با شرکت در این دوره از صدها ساعت جستجو برای یافتن پاسخ بی‌نیاز خواهید بود و می‌توانید به‌عنوان یک کارشناس کنترل پروژه حرفه‌ای مطرح شوید.

msp online training course

سوالات متداول دوره آموزشی پریماورا

(روی هر سوال کلیک کنید)

این یک دوره ویدیویی است. فیلم تمامی جلسات دوره آموزشی پریماورا با کیفیت مطلوب ضبط‌شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

این دوره صفرتا ۱۰۰ نرم‌افزار پریماورا است (مقدماتی تا پیشرفته). با شرکت در این دوره آموزشی پریماورا از هر دوره پیشرفته دیگری بی‌نیاز هستید.

با کلیک بر روی دکمه «شرکت در دوره» به صفحه پرداخت منتقل می‌شوید. پس از تکمیل پرداخت به‌صورت خودکار به همین صفحه منتقل‌شده و تمامی ویدیوها و فایل‌های جلسات در پایین صفحه برای شما قابل‌مشاهده است.

بله. تمامی فیلم‌های جلسات و فایل‌های دوره آموزشی پریماورا قابل دانلود است. با کلیک بر روی هر جلسه می‌توانید فیلم ضبط‌شده و سایر فایل‌های آن را دانلود کنید.

شما به مدت 90 روز از زمان تهیه دوره به فایل های دوره آموزشی پریماورا جهت دانلود دسترسی خواهید داشت و پس از دانلود مادام‌العمر در اختیار شما خواهد بود.

هنگام خرید دوره آموزشی پریماورا در صفحه پرداخت، نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را وارد نمایید. دفعات بعدی که به سایت مراجعه کردید ابتدا بر روی دکمه ورود (صفحه اصلی سایت، بالا سمت چپ) کلیک کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. سپس با انتخاب دوره پریماورا ، تمامی فایل‌ها قابل‌مشاهده خواهد بود.

برای انجام پروژه عملی، رفع اشکال و پاسخ به سؤالات یک گروه خصوصی در تلگرام ایجادشده است. لینک گروه دوره آموزشی پریماورا بعد از تهیه دوره در کنار دانلود فیلم ضبط‌شده جلسه اول برای شما به نمایش درخواهد آمد. با شماره تماس (۹۳۹۸۵۹۳۷۸۹) نیز می‌توانید در ارتباط باشید.

بخش هایی از دوره را همین الان ببینید

بخشی از فیلم معرفی دوره آموزشی پریماورا

 

بخشی از فیلم جلسه دوم دوره پریماورا

 

بخشی از فیلم جلسه چهارم دوره پریماورا

برای خرید دوره دارید؟

سؤال یا ابهامی براتون باقی‌مانده؟ شما این فرصت را دارید قبل از انتخاب دوره آموزشی از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید!

با تکمیل فرم زیر در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

گالری تصاویر دوره ها

 

توضیحات بیشتر آموزش پریماورا

این نرم افزار قابلیت زمانبندی پروژه های با 100,000 فعالیت و تعداد منابع نامحدود را داراست. برخی از ویژگی های نرم افزار مدیریت پروژه پریماورا:

 • مدیریت و کنترل پروژه چندین پروژه به صورت همزمان
 • تعریف و تخصیص منحنی منابع (Resource Curve)
 • تسطیح منابع چندین پروژه بصورت یکپارچه
 • تعریف بیش از یک نوع رابطه پیش نیازی بین دو فعالیت
 • امکان تعریف چندین واحد پولی
 • تغییرات سراسری در برنامه (Global Change)
 • تعریف مرحله برای هر فعالیت
 • محاسبات دقیق و پیشرفته درصد پیشرفت و تاخیرات پروژه
 • گزارش گیری متنوع و پیشرفته در آموزش پریماورا

برنامه درسی دوره

جلسه اول
دوره پریماورا-جلسه اول 03:00:00
جلسه دوم
دوره پریماورا-جلسه دوم 03:00:00
جلسه سوم
دوره پریماورا-جلسه سوم 03:00:00
جلسه چهارم
دوره پریماورا-جلسه چهارم 03:00:00
جلسه پنجم
دوره پریماورا-جلسه پنجم 03:00:00
جلسه ششم
دوره پریماورا-جلسه ششم 03:00:00
جلسه هفتم
دوره پریماورا-جلسه هفتم 02:00:00
جلسه هشتم
دوره پریماورا-جلسه هشتم 03:00:00
جلسه نهم
دوره پریماورا-جلسه نهم 03:00:00
جلسه دهم
دوره پریماورا-جلسه دهم 03:00:00
جلسه یازدهم
دوره پریماورا-جلسه یازدهم 03:00:00

نقد و بررسی دوره

5

5
1 امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

 

 

 

مهندس محمد فلاح
دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای PMP از PMI آمریکا

بیش از 14 سال سابقه حرفه ای در پروژه های عمرانی و صنعتی

تلفن تماس: 09398593789
ایمیل: fallah@projectyar.com

25% تخفیف تمامی دوره‌ها به مدت محدود!

فرصت باقیمانده: 0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه !