برنامه درسی دوره

جلسه اول
جلسه اول دوره لایحه تاخیرات پروژه 03:00:00
جلسه دوم
جلسه دوم دوره لایحه تاخیرات پروژه 03:00:00
جلسه سوم
جلسه سوم دوره لایحه تاخیرات پروژه 03:00:00
جلسه چهارم
جلسه چهارم دوره لایحه تاخیرات پروژه 03:00:00
جلسه پنجم
جلسه پنجم دوره لایحه تاخیرات پروژه 03:00:00
جلسه ششم
جلسه ششم دوره لایحه تاخیرات پروژه 03:00:00مهندس محمد فلاح
دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای PMP از PMI آمریکا

بیش از 14 سال سابقه حرفه ای در پروژه های عمرانی و صنعتی

تلفن تماس: 09398593789
ایمیل: fallah@projectyar.com

30% تخفیف تمامی دوره‌ها

فرصت باقی‌مانده: 0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه !
X